OZNÁMENÍ/ Notification

Vážení zákazníci,

tímto bychom Vás chtěli informovat, že počínaje dnešním dnem bude každému zákazníkovi umožněno – při splnění níže uvedených podmínek – použít k odběru salátů a polévek ALLFRESH obaly, které si za tím účelem zákazník sám přinese.

Máte-li zájem tuto možnost využít, informujte o tom prosím člena týmu ALLFRESH, který Vás bude obsluhovat, a předejte mu Vámi přinesený obal.

Upozorňujeme, že zejména bude-li zákazníkem předaný obal viditelně znečištěn či jinak kontaminován nebo bude podle názoru obsluhy vykazovat jiné zjevné nedostatky (např. nedostatečná velikost, nevhodný tvar apod), vyhrazujeme si právo žádost o použití vlastního obalu odmítnout.

Věříme, že Vás tato novinka, kterou teprve nedávno svým stanoviskem umožnil Státní zdravotní ústav, potěší a budete ji hojně využívat…

BE FRESH. ALLFRESH.

——————————————————————————–

Dear Customers,

This is to inform you that as of today each customer is allowed – subject to the bellow conditions – to use for any ALLFRESH salads and soups the packaging that such customer brings with him/her.

If you are willing to use this opportunity, please inform the member of the ALLFRESH team, who would be serving you and hand over the packaging brought.

Please note that we reserve the right to deny the use of the customer´s own packaging, in particular in the event that the packaging brought is visibly dirty or otherwise contaminated or is – in the opinion of the personnel – apparently unsuitable for the respective products for any other reason (e.g. insufficient size, unsuitable shape etc.).

We do believe that you will appreciate this opportunity that has been allowed only due to very recent standpoint by the State Health Agency and that you would plentifully make use of it…

BE FRESH. ALLFRESH.